Cela

Especificar as propiedades de largura de columnas.

Para acceder a esta orde...

Escolla Táboa - Propiedades - Columnas


Adaptar largura da táboa

Reduce ou aumenta a largura da táboa con a largura da columna modificada. Esta opción non está dispoñíbel se Automático é oseleccionado na Aliñamento área no Táboa aficha.

Axustar columnas proporcionalmente

Se é posible, o cambio na largura da columna será igual para cada columna. Esta opción non está dispoñíbel se Automático éseleccionado na área Aliñamento na Táboa aficha.

Espazo restante

Mostra a cantidade de espazo que está dispoñíbel para axustar a largura dascolumnas. Para axustar a largura da táboa, prema na guía Táboa .

Largura de columna

Especifique a largura das columnas da táboa

Largura de columna

Introduza a largura que quere para a columna.

Frecha cara á esquerda

Mostra ascolumnas da táboa atopados á esquerda da columna actual.

Frecha cara á dereita

Mostra as columnas da táboa atopados á dereita da columna actual.

Editar táboas usando o teclado