Formato de táboa

Especifica as propiedades da táboa seleccionada, por exemplo, nome, aliñamento, espazamento, largura da columna, bordos e fondo

Para acceder a esta orde...

Escolla Táboa - Propiedades


Cela

Especifique o tamaño, posición, espazamento e opcións de aliñamento paraa táboa seleccionada.

Fluxo de texto

Define as opcións de fluxo de texto para o texto antese despois da táboa.

Cela

Especificar as propiedades de largura de columnas.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Desagrupar

Permite definir a cor de fondo ou gráfico.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.