Axuste

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Formato - Imaxe - Tipo

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Tipo

Escolla Ver - Estilos, abra no men√ļ contextual a lapela Modificar/Novo - Tipo

Escolla a lapela Inserir - Marco - Marco - Tipo


Tama√Īo

Largura

Enter the width that you want for the selected object.

Relativo

Calcula oancho do obxecto seleccionado como unha porcentaxe da largura da √°rea detexto da p√°xina.

Relación ancho relativa

Decide o que ancho de 100% significa :. Ou área de texto (excluíndo marxes)ou a páxina completa (incluíndo as marxes)

Altura

Enter the height that you want for the selected object.

Relativo

Calculaa altura do obxecto seleccionado como unha porcentaxe da altura da √°rea detexto da p√°xina.

Relación altura relativa

Decide o que significa 100% altura :. Ou área de texto (excluíndo marxes) oua páxina completa (incluíndo as marxes)

Manter proporción

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

Tama√Īo orixinal

redefinea configuraci√≥n de tama√Īo do obxecto seleccionado para os valores orixinais.

Icona Nota

Esta opci√≥n non est√° dispo√Ī√≠bel para marcos.


Autom√°tico

Axustaautomaticamente a largura ou a altura dunha armazón para coincidir cocontido do cadro. Se quere, pode especificar un ancho mínimo ou alturamínima para o cadro.

Icona Nota

A opci√≥n Autom√°tico s√≥ est√° dispo√Ī√≠bel cando selecciona un cadro.


√Āncora

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

√Ā p√°xina

Ancora a selección á páxina actual.

Ao par√°grafo

Ancora a selección ao parágrafo actual.

Ao car√°cter

Ancora a selección ao carácter.

Como car√°cter

Ancora a selecci√≥n como car√°cter. M√ļdase o tama√Īo da li√Īa actual para que corresponda coa altura da selecci√≥n.

Posición

Especifique a localización do obxecto seleccionado na páxina.

Horizontal

Seleccione a opci√≥n de ali√Īamento horizontal para o obxecto.Esta opci√≥n non est√° dispo√Ī√≠bel ao escoller ¬ęancorar como car√°cter¬Ľ.

de

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

a

Select the reference point for the selected horizontal alignment option.

Pode ver o resultado das opci√≥ns de ali√Īamento seleccionadas na caixa Previsualizaci√≥n.

Reflectir nas p√°xinas pares

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

Icona Suxestión

Tamén pode usar as opcións para voltear a Imaxe para axustar o a disposición dos obxectos nas páxinas pares e impares.


Vertical

Select the vertical alignment option for the object.

Icona Nota

Se ancora un obxecto a un marco cunha altura fixa, s√≥ est√°n dispo√Ī√≠beis as opci√≥ns de ali√Īamento "Inferior" e "Centro".


de

Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Top" or "From Bottom" (as character) in the Vertical box.

a

Select the reference point for the selected vertical alignment option.

Seguir fluxo do texto

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

By default, the Follow text flow option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.

O rect√°ngulo verde representa o obxecto seleccionado e o vermello o punto de referencia de ali√Īamento. Se ancora un obxecto como car√°cter, o rect√°ngulo de referencia transf√≥rmase nunha li√Īa vermella.

Formato - Referencia

Formato - Ali√Īamento