Imaxe

Formata o tamaño, posición e outras propiedades da imaxe seleccionada.

Tamén é posíbel cambiar algunhas das propiedades da imaxe seleccionada coas teclas de atallo.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formatar - Imaxe

Escolla o botón Inserir - Imaxe - Do ficheiro - Propiedades

Na barra Imaxe (cando hai imaxes seleccionadas), prema en

Icona

Propiedades de imaxes


O cadro de diálogo Imaxe contén as lapelas seguintes:

Axuste

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Axuste

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Axuste

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Axuste

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Imaxe

Indique as opcións de voltear e a ligazón da imaxe seleccionada.

Agrupar

Trims ou muda o tamaño o gráfico seleccionado. Tamén pode dar a gráfica ao seu tamaño orixinal.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Desagrupar

Permite definir a cor de fondo ou gráfico.

Axuste

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.