<Bookmark_value>grade de texto para a disposición asiática</ bookmark_value>

Fluxo de texto

Engade unha grade de texto ao estilo de páxina actual.Esta opción só está dispoñíbel se o soporte para idiomas asiáticos estáactivado en Configuración de idioma -. Idiomas na caixa dediálogo Opcións

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Para acceder a esta orde...

Menú Formato - Páxina, separador Grade de texto, se está activado o soporte para idiomas asiáticos


Grade

Engade ou elimina unha reixa de texto para liñas ou caracteres para oestilo de páxina actual.

Deseño de grade

Liñas por páxina

Introduza o número máximo de liñas que quere nunha páxina.

Caracteres por liña

Introduza o número máximo de caracteres que quere nunha liña.

Tamaño máx. do texto base

Introduza o tamaño máximo do texto base. Un gran resultados de valor enmenos caracteres por liña.

Tamaño máx. do texto Ruby

Introduza o tamaño da fonte para o texto Ruby.

Texto Ruby abaixo/á esquerda do texto base

Mostra o texto Ruby á esquerda ou debaixo do texto base.

Visualización de grade

Especifica as opcións de impresión ea cor da reixa de texto.