Estilo de páxina

Especifique os estilos de formatado e o deseño do estilo de páxina actual, incluíndo marxes da páxina, cabeceiras e rodapés e o fondo da páxina

Para acceder a esta orde...

Escolla Formatar - Páxina

Escolla Ver - Estilos - abra o menú de contexto Novo/Modificar (para Estilos de páxina)


Sombra

Define as opcións para o estilo seleccionado.

Liña

Permite definir esquemas de páxina para documentos únicos e de varias páxinas, así como unha numeración e formatos de papel.

Desagrupar

Permite definir a cor de fondo ou gráfico.

Sombra

Engade unha cabeceira ao estilo de páxina actual. Unha cabeceira é unha zona na marxe superior da páxina, onde pode engadir texto ou gráficos.

Texto

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Columnas

Especifica o número de columnas e o esquema de columna dun estilo de páxina, marco ou sección.

Nota a rodapé

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

Soporte para idiomas asiáticos

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Fluxo de texto

Engade unha grade de texto ao estilo de páxina actual.Esta opción só está dispoñíbel se o soporte para idiomas asiáticos estáactivado en Configuración de idioma -. Idiomas na caixa dediálogo Opcións

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.