Entradas (índice)

Specify the format for bibliography entries.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Entradas (cando o tipo seleccionado é Bibliografía)


Tipo

Os tipos que se mostran dependen das diferentes fontes de documentación.

Estrutura e formatado

O Estrutura liña define como as entradas no índice son compostas. Para cambiar a aparencia dunha entrada, pode introducir códigos ou texto nas caixas baleiras nesta liña. Tamén pode premer nunha caixa baleira ou nun código, e prema nun botón do código.

Tabulación (T)

Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box.

Tipo

Lista as entradas bibliográficas dispoñíbeis. Para engadir unha entrada á liña Estrutura, prema na entrada, prema nun cadro baleiro na liña de Estrutura e prema en Inserir.Use o diálogo Definir entrada bibliográfica para engadir entradas novas.

Inserir

Engadeo código de referencia para a entrada de bibliografía seleccionada para aliña de Estrutura. Seleccione unha entrada da lista, prema nunha caixabaleira e, a seguir, prema neste botón.

Eliminar

Elimina o código de referencia seleccionado a partir da liña Estrutura.

Estilo de carácter

Specify the formatting style for the selected part on the Structure line.

Editar

Abre undiálogo onde pode editar o estilo de carácter seleccionado.

Carácter de enchemento

Seleccione a tabulación que desexe usar.

Posición da tabulación

Introduza a distancia deixar entre a marxe esquerda da páxina e tabulación.

Aliñar á dereita

Aliña a tabulación á marxe dereita da páxina.

Ordenar por

Especifique as opcións de ordenación das entradas bibliográficas.

Posición do documento

Clasifica as entradas bibliográficas de acordo coa posición das súasreferencias no documento. Seleccione esta opción se quere empregaras referencias numeradas automaticamente.

Contido

Clasifica as entradas bibliográficas por parte das claves de clasificaciónque se especifica, por exemplo, por autor ou por ano de publicación.

Chaves de ordenación

1, 2 ou 3

Seleccione a entrada pola que clasificar as entradas bibliográficas. Estaopción só está dispoñíbel se selecciona o Índice botón deopción no Ordenar por área.

AZ

Clasificaas entradas bibliográficas en orde crecente alfanumérico.

ZA

Clasifica as entradas bibliográficas en orde alfanumérica descendente.