Entradas (índice alfabético)

Specify the format of the alphabetical index entries.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Entradas (cando o tipo seleccionado é Índice alfabético)


Nivel

Seleccione o nivel que quere definir.

Level "S" refers to the single letter headings that divide the index entries alphabetically. To enable these headings, select the Alphabetical delimiter check box in the Format area.

Estrutura e formatado

O Estrutura liña define como as entradas no índice son compostas. Para cambiar a aparencia dunha entrada, pode introducir códigos ou texto nas caixas baleiras nesta liña. Tamén pode premer nunha caixa baleira ou nun código, e prema nun botón do código.

Texto da entrada (E)

Insire o texto do título do capítulo.

Tabulación (T)

Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box.

Información de capítulo

Insire información capítulo, como o título do capítulo e número. Seleccionea información que quere amosar no entrada capítulo caixa.

Entrada de capítulo

Seleccione a información capítulo que desexa incluír na entrada de índice.

Avaliar até o nivel

Introduza o nivel de xerarquía máxima até que os obxectos son presentados no índice xerado.

Número de páxina (#)

Insire onúmero da páxina de entrada.

Estilo de carácter

Specify the formatting style for the selected part on the Structure line.

Editar

Abre undiálogo onde pode editar o estilo de carácter seleccionado.

Carácter de enchemento

Seleccione a tabulación que desexe usar.

Posición da tabulación

Introduza a distancia deixar entre a marxe esquerda da páxina e tabulación.

Aliñar á dereita

Aliña a tabulación á marxe dereita da páxina.

Formato

Só visible cando preme no botón E# na liña de Estrutura. Seleccione para mostrar o número do capítulo, con ou sen separador.

Avaliar até o nivel

Introduza o nivel de xerarquía máxima até que os obxectos son presentados no índice xerado.

Posición da tabulación relativa á sangría do estilo de parágrafo

sitúa a tabulación en relación ao"guión de esquerda " valor definido noestilo de parágrafo seleccionado no Estilos guía . Se non, atabulación é ordenada en relación á marxe esquerda do texto.

Estilo de carácter para as entradas principais.

Specify the formatting style for the main entries in the alphabetical index. To convert an index entry into a main entry, click in front of the index field in the document and then choose Edit - Index Entry.

Delimitador alfabético

Usaas letras iniciais das entradas de índice alfabético como títulos deseccións.

Chave separada por comas

Organiza as entradas de índice na mesma liña, separadas por comas.