Axuste

The following options are available when you select Bibliography as the index type.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e Índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Tipo (cando o tipo seleccionado for Bibliografía)


Tipo e título

Especifique o tipo e o título do índice.

Tipo

Seleccione otipo de índice que desexa inserir. As opcións dispoñíbeis nestaguía dependen do tipo de índice que seleccionar. Se o cursor está nun índicecando escoller o Inserir - Índices e táboas - Índices e táboas, pode entón editar ese índice.

Título

Introduzaun título para o índice seleccionado.

Protexido contra cambios manuais

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Formatado de entradas

Numerar entradas

Automatically numbers the bibliography entries. To set the sorting options for the numbering, click the Entries tab.

Parénteses

Seleccione os soportes que quere achegar entradas bibliográficas.

Ordenar

Define as opcións para ordenar as entradas de índice.

Idioma

Seleccione as regras de idioma a empregar para clasificar as entradas do índice.

Tipo de chave

Seleccionar numérico cando quere ordenar os números de valor, como en 1, 2,12. Seleccione alfanumérico, cando quere ordenar os números de caráctercódigo, como en 1, 12, 2.