Axuste

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e Índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Tipo (cando o tipo seleccionado for Índice)


Tipo e título

Especifique o tipo e o título do índice.

Tipo

Seleccione otipo de índice que desexa inserir. As opcións dispoñíbeis nestaguía dependen do tipo de índice que seleccionar. Se o cursor está nun índicecando escoller o Inserir - Índices e táboas - Índices e táboas, pode entón editar ese índice.

Título

Introduzaun título para o índice seleccionado.

Protexido contra cambios manuais

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Crear índice para

Seleccionese desexa crear o índice para o documento ou para o capítulo actual.

Nivel de avaliación

Introduza onúmero da posición niveis de incluír no índice.

Crear a partir de

Utilice esta área para especificar a información que desexa incluír no índice.

Esquema

Creao índice utilizando niveis destacado, é dicir, parágrafos formatados cundos estilos de título predefinidos (posición 1-10) engádense ao índice.

Tamén pode asignar os niveis de esquema na lapela Esquema e numeración da caixa de diálogo Formato - Parágrafo.

Estilos adicionais

Inclúe os estilos de parágrafo que se especifica no diálogo Asignar estilos como entradas de índice. Para seleccionar os estilos de parágrafo que desexe incluír no índice, prema no botón Asignar Estilos (...) á dereita desta caixa.

Asignar estilos

Abre osStyles Asignar, na cal pode seleccionar os estilos deparágrafo para incluír no índice.

Marcas de índice

Inclúeas entradas de índice que inseriu escollendo Inserir - Índices etáboas -. Entrada no índice