Inserir entrada de índice

Marca o texto seleccionado como índice ou entrada de táboa de contido

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Índice e índice analítico - Entrada de índice

Abra a barra de ferramentas Inserir e prema en

Icona

Entrada


To edit an index entry, place the cursor in front of the index field, and then choose Edit - Reference - Index Entry...

Pode deixar a caixa de diálogo Inserir Entrada Índice aberta mentres selecciona e introducir entradas.

Selección

Índice

Seleccione oíndice que quere engadir a entrada.

Entrada

Presenta otexto que está seleccionado no documento. Se quere, pode escribir unhapalabra diferente para a entrada de índice. O texto seleccionado nodocumento non se cambiou.

Primeira chave

Fai aselección actual de unha entrada secundaria da palabra que entra aquí. Porexemplo, se selecciona"\ frío", e escriba"tempo ", como a primeirachave, a entrada de índice é"tempofrío".

Segunda chave

Fai aselección actual unha sub-entrada secundaria da primeira chave. Por exemplo,se selecciona"\ frío", e escriba"tempo ", como a primeira chave e \"inverno " como a segunda clave, a entrada de índice é"tempo, inverno, \frío".

Lectura fonética

Introduza a lectura fonética para a entrada correspondente. Por exemplo, seunha palabra Kanji xaponés ten máis dunha pronuncia, introduza a pronunciacorrecta dunha palabra katakana. A palabra Kanji é, entón, ordenados segundoa entrada de lectura fonética. Esta opción só está dispoñíbel seo soporte para idiomas asiáticos está activado.

Entrada principal

Fai otexto seleccionado a entrada principal nun índice alfabético. LibreOffice mostra o número da páxina de entrada principal nun formatodiferente que as outras entradas no índice.

Nivel

Entradasusando o parágrafo formato"Título X " (X = 1-10) poden serautomaticamente engadidos á táboa de contidos. O nivel da entrada no índicecorresponde ao nivel de esquema do estilo de título.

Icona Nota

Esta opción só está dispoñíbel para índices e entradas de índice definidas polo usuario.


Aplicar a todos os textos semellantes

Marca automaticamente todas as demais ocorrencias do texto seleccionado no documento. O texto de cabeceiras, rodapés, cadros e subtítulos non está incluído.

Non pode usar a función a un Entrada que inseriu man neste diálogo.

Icona Suxestión

Para incluír todas as ocorrencias dun treito de texto nun índice, seleccione o texto, escolla Editar - Localizar e substituír e prema en Buscar todos. A continuación, escolla Inserir - Índices e táboas - Entrada e prema en Inserir.


Diferenciar maiúsculas de minúsculas

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Só palabras completas

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Inserir

Marca unhaentrada de índice no seu texto.

Pechar

Pecha a caixa dediálogo.

Novo índice definido polo usuario

Abre o Crear novo definida polo usuario Índice caixa de diálogo onde podecrear un índice personalizado.

Nome

Introduza un nome para o novo índice definido polousuario. O novo índice engádese á lista de índices e táboas dispoñíbeis.

Utilización de táboas de contido e índices