Outros

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Campo - Outros - Funcións


Tipo

Lista os tipos de campos dispoñíbeis. Para engadir un campo ao documento, prema nun tipo de campo, prema no campo na Seleccionar lista e prema en Inserir Os campos dispoñíbeis son os seguintes:

Tipo

Significado

Texto condicional

Inserts text if a certain condition is met. For example, enter "sun eq 1" in the Condition box, and then the text that you want to insert when the variable "sun" equals "1" in the Then box. If you want, you can also enter the text that you want to display when this condition is not met in the Else box. To define the variable "sun", click the Variables tab, select "Set variable", type "sun" in the Name box, and its value in the Value box.

Lista de entrada

Inserts a text field that displays one item from a list. You can add, edit, and remove items, and change their order in the list. Click an Input list field in your document or press Ctrl+Shift+F9 to display the Choose Item dialog.

Campo de entrada

Inserts a text field that you can open by clicking it in the document. You can then change the text that is displayed.

Executar macro

Inserts a text field that runs a macro when you click the field in the document. To assign a macro to the field, click the Macro button.

Marcador de posición

Insire un marcador de posición no documento, por exemplo, para imaxes. Ao premer no campo do marcador pídese que se insira o elemento que falta.

Texto oculto

Inserts a text field that is hidden when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids and clear the Fields: Hidden text check box.

Parágrafo oculto

Hides a paragraph when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids and clear the Fields: Hidden paragraph check box.

Combinar caracteres

Pode combinar de 1 a 6 caracteres que se tratarán, posteriormente, como un único carácter. Este recurso só está dispoñíbel no caso de admitirse tipos de letra asiáticos.


Icona Nota

Os campos a seguir só pode ser inserido se o tipo de campo correspondente estiver seleccionado na lista Tipo.


Formato

Prema no formato que desexa aplicar ao campo seleccionado, ou prema en «Formatos adicionais» para definir un formato personalizado.

No caso dos campos de funcións, o campo de formato só se utiliza en campos do tipo marcador de posición. Nese caso, o formato determina o obxecto a que se aplica o marcador.

Condición

Para campos ligados a unha condición , introduza os criterios aquí.

Entón, se non

Enter the text to display when the condition is met in the Then box, and the text to display when the condition is not met in the Else box.

Tamén pode inserir campos de base de datos no Entón e Else caixas usando o formato "databasename.tablename.fieldname ".

Icona Nota

Se o nome da táboa ou do campo non consta nunha base de datos, non se insire nada.


Icona Nota

Incluíndo as comiñas en "nomedabasedatos.nomedatáboa.nomedocampo", a expresión insírese como texto.


Referencia

Introduza o texto que desexa mostrar no campo. Se está a inserir un campo de marcador de posición, escriba o texto que quere mostrar como suxestión de axuda ao colocar o apuntador do rato sobre o campo.

Formato

Seleccione a macro que desexa executar ao premer no campo.

Nome de macro

Mostra o nome da macro seleccionada.

Marcador de posición

Introduza o texto que desexa que apareza no campo do marcador de posición.

Texto oculto

Introduza o texto que desexa ocultar cando se cumpre unha condición.

Caracteres

Introduce os caracteres que quere combinar. Podes combinar un máximo de 6 caracteres. Esta opción só está dispoñíbel para os Combina caracteres tipo de campo.

Valor

Introduza un valor para o campo seleccionado.

Macro

Abre o Selector de macro, onde pode seleccionar a macro que se executará cando fagaclic no campo seleccionado no documento. Este botón só está dispoñíbel para o campo de función «Executar macro».

Os seguintes controis aparecen en Lista de entrada campos:

Elemento

Introduza un novo elemento.

Engadir

Engade o Elemento á lista.

Elementos da lista

Lista os elementos. O elemento superior móstrase no documento.

Eliminar

Elimina oelemento seleccionado da lista.

Mover cara a arriba

Sube o elemento seleccionado na lista.

Mover cara a abaixo

Baixa o elemento seleccionado na lista.

Nome

Introduza un nome exclusivo para a Lista de entrada.

Escoller elemento

Esta caixa de diálogo móstrase ao premer nun Lista de entrada campo no documento.

Choose the item that you want to display in the document, then click OK.

Editar

Displays the Edit Fields: Functions dialog, where you can edit the Input list.

Seguinte

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by Ctrl+Shift+F9.