Cela

Insire un campo na posición actual do cursor O diálogo lista todos os campos dispoñíbeis.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Campos - Outros campos

+F2

Na barra de ferramentas Inserir, prema en

Icona

Inserir campos


Sobre os campos

Cela

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Referencias cruzadas

Este é o lugar no que inserir as referencias ou campos referidos do documento actual. As referencias son campos referidos do mesmo documento ou en sub-documentos dun documento principal.

A vantaxe de inserir unha referencia cruzada como campo é que non precisa axustar as referencias manualmente cada vez que modifica o documento. Chega con actualizar os campos coa tecla F9, e as referencias actualízanse tamén.

Outros

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Axuste

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Cela

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Cela

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Inserir

Insire o campo seleccionado na posición actual do cursor no documento. Para pechar a caixa de diálogo, prema no botón Pechar.