Axuste

Sangra a sección con marxes á esquerda e á dereita.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Sección ou escolla Formato - Seccións


Antes da sección

Especifica os guións antes de sección, na marxe esquerda.

Despois da sección

Especifica os guións despois da sección, na marxe dereita.

Inserir sección

Cela