Parágrafos ocultos

Mostra ou oculta os parágrafos ocultos Esta opción só afecta a visualización de pantalla dos parágrafos ocultos e non a impresión de parágrafos ocultos.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Parágrafos ocultos


Icona Nota

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display of area is selected.


Use the field command "Hidden Paragraph" to assign a condition that must be met to hide a paragraph. If the condition is not met, the paragraph is displayed.

Cando se oculta un parágrafo, tamén se ocultan as notas a rodapé ou marcos ancorados a caracteres.