Fluxo de texto

Mostra ou oculta os limites da área imprimíbel da páxina. As liñas de límite non son impresas.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Límites do texto