Outros

Contén un submenú para mostrar ou agochar as regras horizontal e vertical.

Regra

Show or hide the horizontal ruler and if activate, the vertical ruler. The horizontal ruler can be used to adjust page horizontal margins, tab stops, indents, borders, table cells, and to arrange objects on the page.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Regra


Regra vertical

Mostrar ou ocultar a regra vertical. A regra vertical pode ser usada para axustar as marxes verticais, as celas das táboas e as alturas dos obxectos da páxina.