Editar nota a rodapé ou nota final

Edita anota a rodapé Referencia seleccionada. Prema diante da nota a rodapé, e a seguir escolla esta orde.

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Nota ao pé de páxina


Para editar o texto dunha nota a rodapé ou ao final, prema na área da nota na parte inferior da páxina ou na fin do documento.

Icona Nota

Para saltar rapidamente ao texto da nota a rodapé ou da nota ao final, prema na áncora da nota. Tamén pode colocar o cursor diante ou detrás do marcador e premer en Ctrl+Maiús+AvPáx. Para volver á áncora da nota, prema RePáx.


Numeración

Seleccione o tipo de numeración da nota a rodapé ou final.

Auto

Automatically assigns consecutive numbers to the footnotes or endnotes that you insert. To change the settings for automatic numbering, choose Tools - Footnotes and Endnotes.

Carácter

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter or number. To assign a special character, click the button at the bottom.

Escoller

Insire un carácter especial como áncora de nota a rodapé ou final.

Icona Suxestión

To change the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose Format - Character. You can press to open the Styles window and modify the footnote or endnote paragraph style.


Tipo

Seleccione o tipo de nota que desexa inserir, isto é, nota a rodapé ou nota ao final. As notas a rodapé colócanse na parte inferior da páxina e as notas ao final, ao final do documento.

Nota a rodapé

Converte unha nota ao final nunha nota a rodapé.

Nota ao final

Converte unha nota a rodapé nunha nota ao final.

Frecha cara á esquerda

Move anota ao pé de páxina anterior Referencia no documento.

Icona

Nota a rodapé anterior

Frecha cara á dereita

Moverá seguinte nota a rodapé Referencia no documento.

Icona

Nota a rodapé seguinte

Inserir nota a rodapé ou nota final dialog.