Editar campos

Opens a dialog where you can edit the properties of a field. Click in front of a field, and then choose this command. In the dialog, you can use the arrow buttons to move to the previous or the next field.

Para editar un campo, tamén pode premer nel dúas veces.

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Campos


Icona Suxestión

Para cambiar a vista entre os nomes de campo e o contido dos campos ao seu documento, escolla Ver - Nomes de campos.


Icona Nota

If you select a DDE link in your document, and then choose Edit - Fields, the Edit Links dialog opens.


Icona Nota

Se fai clic diante dun"remitente " tipo de campoe escolla Editar - Campos, o Datos do usuario de diálogo ábrese.


Tipo

Indica o tipo de campo que se está a editar.

Icona Nota

Os seguintes elementos da caixa de diálogo están visíbeis só cando está seleccionado o tipo de campo correspondente.


Seleccionar

Indica as opcións de campo, por exemplo, "fixo". Se o desexa, pode premer noutra opción do tipo de campo seleccionado.

Formato

Seleccione o formato para o contido do campo. Para a data, hora e camposdefinidos polo usuario, tamén se pode facer clic en"Formatos adicionais "na lista e, a seguir, seleccione un formato diferente. Osformatos que están dispoñíbeis dependen do tipo de campo que é edición.

Desprazamento

Mostra o desprazamento para o tipo de campo seleccionado, por exemplo, para "Seguinte, " "" números de páxina ou "Páxina anterior ". Pode escribir un novo valor de offset que será engadido ao número da páxina aparecerá.

Icona Aviso

Se queres cambiar o número da páxina actual e non o número presentado, non empregue o Desprazamento valor. Para cambiar números de páxina, le o Números de páxina guía.


Nivel

Modifica os valores definidos e os niveis do esquema do tipo de campo "Capítulo".

Nome

Mostra o nome dunha variábel de campo. Se o desexa, introduza un novo nome.

Valor

Mostra o valor actual da variábel de campo. Se o desexa, introduza un novo valor.

Contido fixo

Insire o campo como contido estático, é dicir, non é posíbel actualizar o campo.

Condición

Mostra a condición que debe ser cumprida para o campo para ser activado. Se quere, pode escribir un novo condición .

Entón, se non

Modifica o contido do campo mostrado dependendo de se se cumpre ou non a súa condición.

Macro

Abre o Selector de macro, onde pode seleccionar a macro que se executará cando fagaclic no campo seleccionado no documento. Este botón só está dispoñíbel para o campo de función «Executar macro».

Referencia

Insira ou modifique o texto de referencia do campo seleccionado.

Nome de macro

Mostra o nome da macro atribuída ao campo seleccionado.

Marcador de posición

Mostra o texto do marcador de posición do campo seleccionado.

Inserir texto

Mostra o texto ligado a unha condición.

Fórmula

Mostra a fórmula dun campo de fórmula.

Invisíbel

Escondeo contido do campo no documento. O campo insírese como unha marcagris fina no documento. Esta opción só está dispoñíbel para o"Set \Variable" e"Usuario campo " tipo de campo.

Aplicar

Engade ocampo definido polo usuario para o Selección lista.

Icona

Aplicar

Eliminar

Elimina da lista de selección o campo definido polo usuario. Só pode eliminar os campos que non estean en uso ​​no documento actual. Para eliminar da lista un campo que estea en uso no documento actual, primeiro elimine todas as ocorrencias do campo no documento e, a seguir, retíreo da lista.

Icona

Eliminar

Selección da base de datos

Seleccione a base de datos rexistrada onde desexa inserir o campo seleccionado. Tamén pode modificar a táboa ou consulta a que se refire o campo.

Número de rexistro

Mostra o número de rexistro que se insire cando se cumpre a condición especificada para o tipo de campo "Calquera rexistro".

Frecha cara á esquerda

Pasa ao campo anterior do mesmo tipono documento. Este botón só está activo cando un documento conténmáis dun campo do mesmo tipo.

Icona

Campo anterior

Frecha cara á dereita

Pasa ao seguinte campo do mesmo tipono documento. Este botón só está activo cando un documento conténmáis dun campo do mesmo tipo.

Icona

Campo seguinte

Sobre os campos