Navegación

Se fai clic nesta icona do Navegador ou na parte inferior dereita da xanela do documento, aparece unha barra de ferramentas que permite escoller entre os destinos existentes dentro dun documento. Pode entón usar as frechas cara arriba e abaixo para colocar o cursor de texto no documento sobre o destino anterior ou seguinte.

Prema no botón anterior para ir á páxina ou obxecto anterior.

Prema no botón de embaixo para desprazarse á páxina ou obxecto seguinte.

Sen seleccionar ningunha outra entrada, as frechas saltan por defecto á páxina anterior ou seguinte do documento. Son negras cando se exploran páxinas e azuis cando se salta a outros obxectos.

As entradas correspóndense en gran parte aos do <link href ="text/swriter/01/02110000.xhp "name="Navigator"> Navegador caixa de selección. Tamén pode seleccionar outros destinos de salto. Un exemplo son os recordatorios que poden ser definidos co Definir aviso icona no Explorador. Pode seleccionar un obxecto de entre as seguintes opcións no Navegación barra de ferramentas: táboa, marco de texto, gráficos, obxecto OLE, páxina, cabeceiras, recordatorio, obxecto de debuxo, campo de control, sección, marcador, selección, nota, nota, entrada de índice, fórmula de táboa, fórmula incorrecta mesa.

A opción Fórmula de táboa permite tanto saltar a todas as fórmulas da táboa do documento como só ás incorrectas. A opción Fórmula de táboa incorrecta só permite só saltar a aquelas que producen erros.

Utilización da barra de ferramentas Navegación

Abre o Navegación barra de ferramentas premendo na icona situada na barra de desprazamento vertical. Pode romper a barra de ferramentas para lonxe do lugar arrastrando e organiza-lo na pantalla.

Prema na icona do tipo de obxectos que quere percorrer. A continuación, prema nun dos botóns «Obxecto anterior» ou «Obxecto seguinte» con forma de frecha. Os nomes destes botóns indican o tipo de obxecto que seleccionou. O cursor de texto sitúase en calquera obxecto que seleccionase.

Icona Suxestión

You can configure LibreOffice according to your specific preferences for navigating within a document. To do this, choose Tools - Customize. The various tables for adapting menus, keyboard input or toolbars contain various functions for navigation within the document under the "Navigate" area. In this way you can jump to the index tags in the document with the "To Next/Previous Index Tag" functions.


Repetir busca

With the Repeat search icon on the Navigation toolbar you can repeat a search you started with the Search and Replace dialog. To do this, click the icon. The blue arrow buttons on the vertical scrollbar now take on the functions Continue search forwards and Continue search backwards. If you now click one of the arrow surfaces, the search will be continued for the term entered in the Search and Replace dialog.