Previsualización da impresión

Amosa unha vista previa da páxina impresa oupecha a vista previa.

Para acceder a esta orde...

Menu File - Print Preview

Icona

Print Preview


Empregue as iconas da Barra de previsualización da impresión para examinar as páxinas documento ou para imprimilo.

Tamén pode premer as teclas Retroceso de páxina e Avance de páxina para follear as páxinas.

Icona Nota

Non é posíbel editar un documento estando na previsualización da impresión.