Barra de estado

A barra de estado mostra información sobre o documento activo.

Zoom

Especifica o factor de zoom da visualización da páxina.

Modificación de documento

Se aínda non se gardaron algúns cambios do documento, móstrase un «*» neste campo da barra de estado. Isto tamén se aplica a documentos novos aínda sen gardar.