Ver

Configura a presentación da escala e define os elementos que queres que sexan visíbeis. A maioría das ordes que pode introducir na xanela Ordes tamén son accesíbeis mediante un clic de rato se xa ten aberta a xanela de Elementos de fórmula con Ver - Elementos da fórmula.

Zoom

. Reduce ou amplía a visualización da pantalla de% PRODUCTNAME

Máis zoom

Aumenta un 25% a escala de visualización de fórmula. A escala de zoom móstrase na barra de estado. Tamén pode alterar a escala no menú de contexto da barra de estado. O menú de contexto da área de traballo tamén contén opcións de zoom.

Menos zoom

Diminúe un 25% a escala de visualización de fórmulas. A escala de zoom móstrase na barra de estado. Tamén pode alterar a escala no menú de contexto da barra de estado. O menú de contexto do espazo de traballo tamén ten opcións de zoom.

Mostrar todo

Mostra a fórmula completa no maior tamaño posíbel para que se inclúan todos os elementos. Auméntase ou redúcese a fórmula de xeito que todos os seus elementos poidan mostrarse na área de traballo. O factor de ampliación actual móstrase na barra de estado. Pódese acceder a unha selección das opcións de ampliación dispoñíbeis no menú de contexto O menú de contexto da área de traballo tamén contén ordes de ampliación. As ordes e iconas de ampliación só están dispoñíbeis nos documentos de Math, non nos obxectos de Math incrustados.

Actualizar

Esta orde actualiza a fórmula na xanela de documento.

Os cambios efectuados na xanela Ordes actualízanse automaticamente se a opción Actualizar automaticamente visualización está activada.

Escolla esta orde para actualizar automaticamente unha fórmula modificada. Se non selecciona esta opción, a fórmula só será actualizada se escolle Ver - Actualizar e preme en F9.

Elementos

Esta é unha lista de operadores, funcións, símbolos e opcións de formato que se poden inserir na fórmula.

Desagrupar

Mostra ou oculta a Estado Bar no bordo inferior da xanela .

Abrir

Mostra ou oculta os menús e barras de ferramentas no Writer ou Calc. Para saír do modo de pantalla completa, prema no botón Pantalla Full On/Off botón.