Ficheiro

Este menú contén as ordes xerais para o traballo con documentos de fórmulas, como abrir, gardar e imprimir.

Novo

Crea un novo documento de LibreOffice.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Documentos recentes

Lista os ficheiros abertos máis recentemente. Para abrir un ficheiro da lista, prema no seu nome.

Asistentes

Guíano na creación de cartas comerciais e persoais, fax, axendas, presentacións, etc.

Liña

Pecha o documento actual sen saír do programa .

Gardar como

. Salva o documento actual

Gardar como

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Gardar todo

Garda todos os documentos de LibreOffice modificados.

Recargar

Substitúe o documento actual pola última versión gardada.

Versións

Garda e organiza no mesmo ficheiro varias versións do documento actual. Tamén pode abrir, eliminar e comparar versións anteriores.

Abrir

Saves the current document with a different name and format to a location that you specify.

Enviar

Envía unha copia do documento actual a diferentes aplicativos.

Propiedades do documento

Mostra as propiedades do ficheiro actual, incluso estatísticas, como conta de palabras ea data na que o arquivo foi creado

Texto

Imprime o documento ou selección actuais ou as páxinas que vostede indique. Tamén pode establecer as opcións de impresión do documento actual.As opcións de impresión poden variar segundo a impresora e o sistema operativo que estea a usar.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Saír

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.