Outros símbolos

Mostra diversos símbolos matemáticos.

Para acceder a esta orde...

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Outros

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Outros da lista.


Símbolos detallados

Icona

Parcial

Insire o símbolo dunha diferenciación parcial. Orde da xanela Ordes: partial

Icona

Infinito

Insire o símbolo de infinito. Orde da xanela Ordes: infinity ou infty

Icona

Nabla

Insire o símbolo dun operador de vector nabla. Orde da xanela Ordes: nabla

Icona

Existe

Insire o símbolo dun cuantificador de existencia. Orde da xanela Ordes: exists

Icona

Non existe

Insire o símbolo dun cuantificador de existencia. Orde da xanela Ordes: exists

Icona

Para todos

Insire o símbolo dun cuantificador universal "para todos". Orde da xanela Ordes: forall

Icona

Barra h

Insire o símbolo da constante barra h. Orde da xanela Ordes: hbar

Icona

Barra lambda

Insire o símbolo dunha barra lambda. Orde da xanela Ordes: lambdabar

Icona

Parte real

Insire o símbolo da parte real dun número complexo. Orde da xanela Ordes: re

Icona

Parte imaxinaria

Insire o símbolo da parte imaxinaria dun número complexo. Orde da xanela Ordes: im

Icona

Weierstrass p

Esta icona insire un símbolo de función Weierstrass p. Orde da xanela Ordes: wp

Icona

Frecha cara á esquerda

Esta icona insire unha frecha cara á esquerda. Orde da xanela Ordes: leftarrow

Icona

Frecha cara á dereita

Esta icona insire unha frecha cara á dereita. Orde da xanela Ordes: rightarrow

Icona

Frecha cara a arriba

Esta icona insire unha frecha cara a arriba. Orde da xanela Ordes: uparrow

Icona

Frecha cara a abaixo

Esta icona insire unha frecha cara a abaixo. Orde da xanela Ordes: downarrow

Icona

Tres puntos

Esta icona insire tres puntos horizontais. Orde da xanela Ordes: dotslow

Icona

Tres puntos no eixe matemático

Esta icona insire tres puntos no eixe (horizontais centrados verticalmente). Orde da xanela Ordes: dotaxis

Icona

Tres puntos verticais

Esta icona insire tres puntos verticais. Orde da xanela Ordes: dotsvert

Icona

Tres puntos diagonais ascendentes

Esta icona insire unha orde de tres puntos diagonais ascendentes (desde a esquerda inferior ata a dereita superior)na xanela Ordes: dotsup ou dotsdiag

Icona

Tres puntos diagonais descendentes

Esta icona insire tres puntos diagonais descendentes (desde a esquerda superior ata a dereita inferior). Orde da xanela Ordes: dotsdown

Para inserir épsilon inverso, teclee backepsilon na xanela Ordes.

Para inserir un marcador de posición na súa fórmula, teclee <?> na xanela Ordes.