Relacións

Orde(s) escrita(s)

Símbolo no panel Elementos

Significado

< ou lt

Icona

Menor que

<< ou ll

Moito menor que

<= ou le

Icona

Menor que ou igual a

<> ou neq

Icona

Diferente

=

Icona

Ecuación

> ou gt

Icona

Maior que

>= ou ge

Icona

Maior que ou igual a

>> ou gg

Moito maior que

approx

Icona

É aproximadamente

def

defínese como /é por definición igual a

divides

Icona

divide

dlarrow

Icona

Frecha con liña dupla cara á esquerda

dlrarrow

Icona

Frecha con liña dupla cara á esquerda e cara á dereita

drarrow

Icona

Frecha con liña dupla cara á dereita

equiv

Icona

É equivalente a/congruente con

geslant

Icona

Maior que-igual a

leslant

Icona

Menor que-igual a

ndivides

Icona

non divide

ortho

Icona

É ortogonal a

parallel

Icona

É paralelo a

prop

Icona

É proporcional a

sim

Icona

É semellante a

simeq

Icona

É semellante ou igual a

toward

Icona

Cara a

prec

Icona

precede

nprec

Icona

non precede

succ

Icona

sucede

nsucc

Icona

non sucede

preccurlyeq

Icona

Subconxunto ou igual a

succcurlyeq

Icona

Subconxunto ou igual a

precsim

Icona

Subconxunto ou igual a

succsim

Icona

Subconxunto ou igual a

transl

Símbolo de correspondencia imaxe de

transr

Símbolo de correspondencia orixinal de


Relacións

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.