Relacións

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Para acceder a esta orde...

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Relacións

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Relacións da lista.


The following is a complete list of the relations. The symbol next to the name of the relation indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Relacións:

Icona

é igual

Insire un sinal igual (=) con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> = <?> directamente na xanela Ordes.

Icona

non é igual

A icona ou orde neq insire unha desigualdade con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> neq <?> na xanela Ordes.

Icona

idéntico a

Insire un carácter para a relación idéntico a (congruente) con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> equiv <?> na xanela Ordes.

Icona

ortogonal a

Insire un carácter para unha relación ortogonal (en ángulo recto) con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> ortho <?> na xanela Ordes.

Icona

divide

Insire o carácter divide. Tamén pode teclear <?> divides <?> na xanela Ordes.

Icona

non divide

Esta icona insire o carácter non divide. Tamén pode teclear <?>ndivides<?> na xanela Ordes.

Icona

menor que

Insire a relación menor que. Tamén pode teclear <?>lt<?> ou <?> < <?> na xanela Ordes.

Icona

maior que

Insire a relación maior que. Tamén pode teclear <?> gt <?> ou <?> > <?> na xanela Ordes.

Icona

aproximadamente igual a

Insire a relación aproximadamente igual con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> approx <?> na xanela Ordes.

Icona

paralelo a

Insire unha relación paralela con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>parallel<?> na xanela Ordes.

Icona

menor que ou igual a (inclinado)

Insire unha relación menor que ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> leslant <?> na xanela Ordes.

Icona

maior que ou igual a (inclinado)

Insire a relación maior que ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>geslant<?> na xanela Ordes.

Icona

semellante ou igual a

Insire a relación semellante ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>simeq<?> na xanela Ordes.

Icona

proporcional a

Insire a relación proporcional a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> prop <?> na xanela Ordes.

Icona

menor que ou igual a

Insire a relación menor que ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> le <?> ou <?> <= <?> na xanela Ordes.

Icona

maior que ou igual a

Insire a relación de maior que ou igual a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> ge <?> ou <?> >= <?> na xanela Ordes.

Icona

semellante a

Esta icona insire a relación semellante a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>sim<?> na xanela Ordes.

Icona

cara a

Insire un símbolo de relación cara a con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?> toward <?> na xanela Ordes.

Icona

frecha dupla cara á esquerda

Insire a relación lóxica frecha con barra dupla cara á esquerda. Tamén pode teclear dlarrow na xanela Ordes.

Icona

frecha dupla cara á dereita e cara á esquerda

Insire a relación lóxica frecha con barra dupla cara á dereita e cara á esquerda con dous operadores. Tamén pode teclear dlrarrow na xanela Ordes.

Icona

frecha dupla cara á dereita

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

Icona

precede

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

Icona

sucede

Insire un sinal de concatenación con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear circ na xanela Ordes.

Icona

non precede

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

Icona

non sucede

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

Icona

Subconxunto ou igual a

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

Icona

Subconxunto ou igual a

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

Icona

Subconxunto ou igual a

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

Icona

Subconxunto ou igual a

Insire o operador lóxico frecha con barra dupla cara á dereita con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear drarrow na xanela Ordes.

Para crear a relación moito maior que con dous marcadores de posición, teclee <?> gg <?> ou >> na xanela Ordes.

Teclee ll ou << na xanela Ordes para inserir na fórmula a relación moito menor que.

A relación definida como con dous marcadores de posición, insírese tecleando <?>def<?>.

Insírese o carácter de correspondencia imaxe de con dous marcadores de posición, se teclea <?> transl <?> na xanela Ordes.

A orde <?>transr<?> insire o carácter de correspondencia orixinal por con dous marcadores de posición.

Icona Aviso

Cando introduza información manualmente na xanela Ordes, teña en conta que nalgúns operadores é necesario incluír espazos para xerar a estrutura correcta. Isto sucede, sobre todo, se traballa con valores en vez de marcadores de posición, por exemplo, para a relación "é considerabelmente maior", teclee 10 gg 1 ou a gg b.