Operadores unarios/binarios

Pode escoller diversos operadores unarios e binarios para construír a súa fórmula co Math de LibreOffice. Unario refírese a operadores que afectan a un marcador de posición. Binario refírese a operadores que conectan dous marcadores de posición. A zona inferior do panel Elementos mostra os operadores individuais. O menú de contexto da xanela Ordes tamén contén unha lista destes operadores, así como operadores adicionais. Se precisa dun operador que non apareza no panel Elementos, empregue o menú de contexto ou escríbao directamente na xanela Ordes.

Para acceder a esta orde...

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Operadores unario/binario

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Operadores unarios/binarios da lista.


The following is a complete list of the unary and binary operators. The symbol next to the operator indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Operadores unarios e binarios

Icona

Máis

Insire un máis cun marcador de posición. Tamén pode teclear + <?> na xanela Ordes.

Icona

Menos

Insire un menos cun marcador de posición. Tamén pode teclear -<?> na xanela Ordes.

Icona

Máis/Menos

Insire un máis/menos cun marcador de posición. Tamén pode teclear +-<?> na xanela Ordes.

Icona

Menos/Máis

Insire un menos/máis cun marcador de posición. Tamén pode teclear -+<?> na xanela Ordes.

Icona

Suma (máis)

Insire un máis con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>+<?> na xanela Ordes.

Icona

Multiplicación (punto)

Insire un operador de punto con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>cdot<?> na xanela Ordes.

Icona

Multiplicación (x)

Insire un 'x' de multiplicación con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>times<?> na xanela Ordes.

Icona

Multiplicación (*)

Insire un signo de multiplicación en forma de asterisco con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>*<?> na xanela Ordes.

Icona

Subtración

Insire un sinal de resta con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>-<?> na Ordes.

Icona

División (fracción)

Insire unha fracción con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>over<?> na xanela Ordes.

Icona

División

Insire un sinal de división con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>div<?> na xanela Ordes.

Icona

División (barra)

Insire unha barra '/' con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>/<?> na xanela Ordes.

Icona

NON booleano

Insire un NON booleano cun marcador de posición. Tamén pode teclear neg<?> na xanela Ordes.

Icona

E booleano

Insire un E booleano con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>and<?> na xanela Ordes.

Icona

OU booleano

Insire un OU booleano con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear <?>or<?> na xanela Ordes.

Icona

Concatenar

Insire un sinal de concatenación con dous marcadores de posición. Tamén pode teclear circ na xanela Ordes.

You can also insert user-defined unary operators by typing uoper in the Commands window, followed by the syntax for the character. This function is useful for incorporating special characters into a formula. For example, the command uoper %theta x produces a small Greek letter theta (a component of the LibreOffice Math character set). You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

You can also insert user-defined binary commands by typing boper into the Commands window. For example, the command y boper %theta x produces the small Greek letter theta preceded by a y and followed by an x. You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

Ao teclear <?>oplus<?> na xanela Ordes, insire un operador de suma en círculo no documento.

Teclee <?>ominus<?> na xanela Ordes para inserir un operador de resta en círculo.

Teclee <?>odot<?> na xanela Ordes para inserir un operador de multiplicación de punto en círculo.

Teclee <?>odivide<?> na xanela Ordes para inserir un operador de división en círculona fórmula.

Teclee a wideslash b na xanela Ordes para producir dous caracteres cunha barra (da esquerda inferior ata a dereita superior) entre eles. Os caracteres dispóñense de forma que todo o situado á esquerda da barra estea arriba e todo o situado á súa dereita estea abaixo. Tamén se pode acceder a esta orde no menú de contexto da xanela Ordes.

Teclee a widebslash b na xanela Ordes para producir dous caracteres cunha barra (da esquerda superior ata a dereita inferior) entre eles. Os caracteres dispóñense de forma que todo o situado á esquerda da barra estea abaixo e todo o situado á súa dereita estea arriba. Só se pode acceder a esta orde no menú de contexto da xanela Ordes.

Teclee sub ou sup na xanela Ordes para engadir índices e potencias aos caracteres na fórmula; por exemplo, a sub 2.

Icona Suxestión

If you want to use a colon ':' as division sign, choose Tools - Symbols or click the Symbols icon on the Tools bar. Click the Edit button in the dialog that appears, then select the Special symbol set. Enter a meaningful name next to Symbol, for example, "divide" and then click the colon in the set of symbols. Click Add and then OK. Click OK to close the Symbols dialog,too. Now you can use the new symbol, in this case the colon, by entering its name in the Commands window, for example, a %divide b = c.


Icona Aviso

Cando introduza información manualmente na xanela Ordes, teña en conta que nalgúns operadores é necesario incluír espazos entre os elementos para xerar a estrutura correcta. Isto sucede nos operadores, sobre todo, se usa valores en vez de marcadores de posición, por exemplo, para construír unha división 4 div 3 ou a div b.