Elementos

Esta é unha lista de operadores, funcións, símbolos e opcións de formato que se poden inserir na fórmula.

Algúns exemplos mostran o intervalo de operacións.

A xanela Selección divídese en dúas partes. Ao premer nun símbolo na parte superior da xanela, móstranse na metade inferior os símbolos subordinados.

Pode acceder ás mesmas funcións en submenús a través do menú de contexto da xanela Ordes.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Elementos de formula


Operadores unarios/binarios

Pode escoller diversos operadores unarios e binarios para construír a súa fórmula co Math de LibreOffice. Unario refírese a operadores que afectan a un marcador de posición. Binario refírese a operadores que conectan dous marcadores de posición. A zona inferior do panel Elementos mostra os operadores individuais. O menú de contexto da xanela Ordes tamén contén unha lista destes operadores, así como operadores adicionais. Se precisa dun operador que non apareza no panel Elementos, empregue o menú de contexto ou escríbao directamente na xanela Ordes.

Relacións

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Operacións de conxunto

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Funcións

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Operadores

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Atributos

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Parénteses

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Formato

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Outros símbolos

Mostra diversos símbolos matemáticos.

Exemplos de LibreOffice Math

Esta é unha lista de exemplos de fórmulas de LibreOffice Math.

Táboas de referencia de fórmulas

This reference section contains lists of many operators, functions, symbols and formatting features available in LibreOffice Math. Many of the commands displayed can be inserted using the icons in the Elements window or the context menu of the Commands window.