Inserir

Este menú contén as ordes que se usan para inserir elementos novos no documento, por exemplo gráficos, obxectos, caracteres especiais e outros ficheiros.

Duplicar diapositiva

Insire unha copia da diapositiva activa xusto despois dela.

Expandir diapositiva

Crea unha dispositiva nova a partir de cada punto de esquema de nivel superior (o texto que está un nivel por debaixo do título na xerarquía do esquema) na diapositiva seleccionada. O texto do esquema convértese en título da nova diapositiva. Os puntos do esquema situados por debaixo do nivel superior da diapositiva orixinal ascenden un nivel na nova diapositiva.

Diapositiva de resumo

Crea unha nova diapositiva cunha lista con viñetas dos títulos das diapositivas que veñen despois da seleccionada. A diapositiva de resumo insírese despois da última diapositiva.

Número de páxina

Engade o número da diapositiva ou da páxina.

Data e hora

Engade a data e a hora en forma de campo.

Campos

Lista os campos frecuentes que poden inserirse na diapositiva.

Comentario

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Carácter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

HiperligazĂłn

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Imaxe animada

Creates a custom animation on the current slide. You can only use existing objects to create an animation.

Táboa

Inserts a new table into the current slide or page.

Texto

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Texto

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Gráfico

Insire unha gráfica.

Marco flotante

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#frameeinfuegentext not found).

Ficheiro

Insire un ficheiro na diapositiva activa. PĂłdense inserir ficheiros de LibreOffice Draw ou Impress, ou texto dun documento HTML ou dun ficheiro de texto.

Cabeceira e pé de páxina

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.