Instrucións para utilizar LibreOffice Impress

Na páxina da Axuda xeral de LibreOffice, encontrará instrucións que se aplican a todos os módulos, como uso de xanelas e menús, personalización de LibreOffice, fontes de datos, galería e arrastrar e soltar.

Se desexa obter axuda con relación a outro módulo, vaia á axuda correspondente a ese módulo coa caixa de combinación da área de navegación.

Ver e imprimir presentacións

Mostrar presentacións de diapositivas

Modificar a orde das diapositivas

Animar transicións de diapositivas

Modificar o enchemento de fondo da diapositiva

Crear presentacións personalizadas de diapositivas

Zoom co teclado numérico

Probar intervalos dos cambios de diapositivas

Imprimir máis rápido con datos reducidos

Obxectos animados e obxectos 3D

Animating Objects in Presentation Slides

Crear imaxes GIF animadas

Exportar animacións a formato GIF

Seleccionar obxectos subxacentes

Converter obxectos 2D en curvas, polígonos e obxectos 3D

Importar e exportar

Importar páxinas HTML para presentacións

Gardar presentación en formato HTML

Cargar listas de cores, gradacións e trazados

Cargar estilos de liña e de frecha

Imprimir presentacións

Imprimir diapositivas axustadas ao tamaño do papel

Abrir documentos gardados noutros formatos

Gardar documentos noutros formatos

Diversos

Utilización de teclas de atallo en LibreOffice Impress

Agrupar obxectos

Inserir, editar e gardar de mapas de bits

Copiar formatos co pincel de formato

Desfacer o formato directo dun documento

Modificar o enchemento de fondo da diapositiva

Engadir cabeceira ou pé de páxina a todas as diapositivas

Fontwork para arte gráfica de texto

Zoom co teclado numérico

Debuxar curvas

Editar curvas

Usar puntos de pegado

Copiar diapositivas doutras presentacións

Incluír follas de cálculo en diapositivas

Converter caracteres de texto en obxectos de debuxo

Converter imaxes de mapa de bits en imaxes vectoriais

Aplicar estilos de liña mediante a barra de ferramentas

Definir fins de liña

Definir estilos de liña

Instrucións para utilizar LibreOffice Draw