Axustar ás guías

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap line when you release the mouse.

Icona

Axustar respecto das liñas guía