Elipse

Using Customize Toolbar, you can add the Ellipse icon which opens the Legacy Circles and Ovals toolbar.

Elipse

Debuxa unha forma oval chea no lugar onde arrastre o apuntador. Prema no lugar onde desexe debuxar a forma oval e arrastre ata atinxir o tama├▒o desexado. Para debuxar un c├şrculo, mante├▒a premida a tecla Mai├║s mentres arrastra.

Icona

Elipse

C├şrculo

Debuxa un c├şrculo cheo ao arrastrar no documento. Prema no lugar onde quere debuxar o c├şrculo arrastre ata conseguir o tama├▒o desexado. Para debuxar unha elipse, mante├▒a premida a tecla Mai├║s ao arrastrar.

Icona

C├şrculo

Sector el├şptico

Debuxa unha forma chea e definida polo arco dunha forma oval e d├║as li├▒as de raio no documento. Para debuxar un sector el├şptico, arrastre unha forma oval ata conseguir o tama├▒o desexado e despois prema para definir a primeira li├▒a de raio. Mova o apuntador ata o lugar en que quere colocar a segunda li├▒a de raio e prema. Non ├ę preciso premer na forma oval. Para debuxar un sector circular, mante├▒a premida a tecla Mai├║s ao arrastrar.

Icona

Sector el├şptico

Sector circular

Debuxa unha forma chea, definida polo arco dun c├şrculo e d├║as li├▒as de raio no documento actual. Para debuxar un sector de c├şrculo, arrastre un c├şrculo ata conseguir o tama├▒o desexado e despois prema para definir a primeira li├▒a de raio. Mova o apuntador ata o lugar en que quere colocar a segunda li├▒a de raio e prema. Non ├ę necesario premer no c├şrculo. Para debuxar un sector el├şptico, mante├▒a premida a tecla Mai├║s ao arrastrar.

Icona

Sector circular

Segmento el├şptico

Debuxa unha forma chea, definida no documento polo arco dun ovalo e unha li├▒a de di├ímetro. Para debuxar un segmento el├şptico, arrastre unha elipse at├ę conseguir o tama├▒o desexado e despois prema para definir o punto inicial da li├▒a de di├ímetro. Mova o punteiro at├ę o lugar onde queira colocar o punto final da li├▒a de di├ímetro e prema. Non ├ę preciso premer no c├şrculo. Para debuxar un segmento de circunferencia, mante├▒a premida a tecla Mai├║s ao arrastrar o punteiro do rato.

Icona

Segmento el├şptico

Segmento circular

Debuxa unha forma chea, definida no documento polo arco dun c├şrculo e unha li├▒a de di├ímetro. Para debuxar un segmento circular, arrastre un c├şrculo ata conseguir o tama├▒o desexado e despois prema para definir o punto inicial da li├▒a de d├ímetro. Mova o apuntador ata o lugar onde queira colocar o punto final da li├▒a de di├ímetro e prema. Non ├ę preciso premer no c├şrculo. Para debuxar un segmento el├şptico, mante├▒a premida a tecla Mai├║s ao arrastrar o apuntador do rato.

Icona

Segmento circular

Elipse, sen enchemento

Debuxa unha forma oval baleira ao arrastrar o apuntador no documento. Prema no lugar onde desexa arrastrar a forma oval e arrastre ata obter o tama├▒o desexado. Para debuxar un c├şrculo, mante├▒a premida a tecla Mai├║s ao arrastrar.

Icona

Elipse, sen enchemento

C├şrculo, sen enchemento

Debuxa un c├şrculo baleiro ao arrastrar o apuntador no documento actual. Prema no lugar onde quere debuxar o c├şrculo e arrastre ata obter o tama├▒o desexado. Para debuxar unha elipse, mante├▒a premida a tecla Mai├║s ao arrastrar.

Icona

C├şrculo, sen enchemento

Sector el├şptico, sen enchemento

Debuxa no documento unha forma baleira, definida polo arco dunha forma oval e d├║as li├▒as de raio. Para debuxar un sector el├şptico, arrastre a forma oval ata conseguir o tama├▒o desexado e prema despois para definir a primeira li├▒a de raio. Mova o apuntador ata o lugar en que desexa colocar a segunda li├▒a de raio e prema. Non ├ę preciso premer na forma oval. Para debuxar un segmento circular, mante├▒a premida a tecla Mai├║s ao arrastrar.

Icona

Sector el├şptico, sen enchemento

Sector circular, sen enchemento

Debuxa no documento unha forma baleira, definida polo arco dun c├şrculo e d├║as li├▒as de raio no documento actual. Para debuxar un sector circular, arrastre un c├şrculo ata conseguir o tama├▒o desexado e prema despois para definir a primeira li├▒a de raio. Mova o apuntador ata o lugar en que quere colocar a segunda li├▒a de raio e prema. Non ├ę preciso premer no c├şrculo. Para debuxar un sector el├şptico, mante├▒a premida a tecla Mai├║s ao arrastrar.

Icona

Sector circular, sen enchemento

Segmento el├şptico, sen enchemento

Debuxa unha forma baleira, definida no documento polo arco dun ovalo e unha li├▒a de di├ímetro. Para debuxar un segmento de elipse, arrastre unha elipse at├ę conseguir o tama├▒o desexado e despois prema para definir o punto inicial da li├▒a de di├ímetro. Mova o punteiro at├ę o lugar onde queira colocar o punto final da li├▒a de di├ímetro e prema. Non ├ę preciso premer na elipse. Para debuxar un segmento de circunferencia, mante├▒a premida a tecla Mai├║s ao arrastrar o punteiro do rato.

Icona

Segmento el├şptico, sen enchemento

Segmento circular, sen enchemento

Debuxa no documento unha forma baleira, definida polo arco dun c├şrculo e unha li├▒a de di├ímetro. Para debuxar un segmento circular, arrastre un c├şrculo ata conseguir o tama├▒o desexado e prema para definir o punto inicial da li├▒a de di├ímetro. Mova o apuntador ata o lugar onde vai colocar a li├▒a de di├ímetro e prema. Non ├ę necesario premer no c├şrculo. Para debuxar un segmento el├şptico, mante├▒a premida a tecla Mai├║s ao arrastrar.

Icona

Segmento circular, sen enchemento

Arco

Debuxa un arco no documento. Para debuxar un arco, arrastre a forma oval ata conseguir o tama├▒o desexado e a seguir prema para definir o punto inicial do arco. Mova o apuntador ata o lugar en que vai colocar o extremo do arco e prema. Non ├ę necesario premer na forma oval. Para debuxar un arco circular, mante├▒a premida a tecla Mai├║s mentres arrastra o apuntador.

Icona

Arco

Arco circular

Debuxa un arco con base nun c├şrculo no documento. Para debuxar un arco, arrastre un c├şrculo at├ę conseguir o tama├▒o desexado e a seguir prema para definir o punto inicial do arco. Mova o punteiro at├ę o lugar en que vai colocar o extremo do arco e prema. Non ├ę necesario premer na forma oval. Para debuxar un arco con base nunha elipse, mante├▒a premida a tecla Mai├║s mentres arrastra o apuntador.

Icona

Arco circular