Tamaño actual

Mostra a posición X e Y do cursor e o tamaño do obxecto seleccionado.

This Status bar field uses the same measurement units as the rulers. You can define the units by choosing - LibreOffice Impress - General.