Dispor

Modifica a orde de amontoamento dun obxecto seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Dispor (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Abra o menú de contexto e escolla Dispor (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Escolla Modificar - Dispor (LibreOffice Draw)

Icona

Dispor


Seleccionar obxectos subxacentes

Bring to Front

. Move o obxecto seleccionado ao comezo da orde de empilhado, de xeito que é diante de outros obxectos

Bring Forward

Move o obxecto seleccionado un nivel arriba, de xeito que é máis preto para o inicio da orde de empilhado.

Send Backward

Move o obxecto seleccionado un nivel abaixo, de xeito que é máis preto da parte inferior da orde de empilhado.

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Diante do obxecto

Altera a orde de amontoamento ao mover o obxecto seleccionado diante do obxecto especificado. Non cambia a localización na pantalla do obxecto seleccionado.

Detrás do obxecto

Modifica a orde de amontoamento ao mover o obxecto seleccionado detrás doutro obxecto especificado. Non cambia a localización do obxecto seleccionado na pantalla.

Inverter

Inverte a orde de amontoamento dos obxectos seleccionados.