Estilo de diapositiva

Mostra a caixa de diálogo Estilo de diapositiva, onde é posíbel seleccionar un esquema de deseño para a diapositiva actual. Todos os obxectos do estilo da diapositiva insírense detrás dos obxectos da diapositiva actual.

Para acceder a esta orde...

Choose Slide - Master Slide


Estilo de diapositiva

Displays the slide designs you can apply to your slide. Select a design and click OK to apply it to the current slide.

Cambiar páxina de fondo

Applies the background of the selected slide design to all of the slides in your document.

Eliminar fondos non usados

Deletes unreferenced background slides and presentation layouts from your document.

Cargar

Displays the Load Slide Design dialog, where you can select additional slide designs.