Formatar celas

Specifies the properties of the selected table, for example, fonts, font effects, borders, and background.

Para acceder a esta orde...

On the Table Bar, click Table Properties.


Font

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Texto

Especifique os efectos de fonte que quere usar.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Desagrupar

Permite definir a cor de fondo ou gráfico.