Duplicar diapositiva

Insire unha copia da diapositiva activa xusto despois dela.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Duplicar diapositiva