Clasificador de diapositivas

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Clasificador de diapositivas


Modificar a orde das diapositivas

Utilización de teclas de atallo en LibreOffice Impress