Presentación

Ordes usadas normalmente con diapositivas.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Barras de ferramentas - Presentación


Diapositiva

Deseño de diapositivas

Opens a submenu with slide layouts.

Estilo de diapositiva

Mostra a caixa de diálogo Estilo de diapositiva, onde é posíbel seleccionar un esquema de deseño para a diapositiva actual. Todos os obxectos do estilo da diapositiva insírense detrás dos obxectos da diapositiva actual.

Duplicar diapositiva

Insire unha copia da diapositiva activa xusto despois dela.

Expandir diapositiva

Crea unha dispositiva nova a partir de cada punto de esquema de nivel superior (o texto que está un nivel por debaixo do título na xerarquía do esquema) na diapositiva seleccionada. O texto do esquema convértese en título da nova diapositiva. Os puntos do esquema situados por debaixo do nivel superior da diapositiva orixinal ascenden un nivel na nova diapositiva.

Presentación de diapositivas

Inicia a presentación de diapositivas.