Duplicar

Crea unha ou máis copias do obxecto seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Duplicar

Maiús+F3


Duplicar obxectos

Número de copias

Escriba o número de copias que desexe facer.

Valores da selección

Icona

Introdúcese o ancho e o alto do obxecto seleccionado nos cadros Eixe X e Eixe Y respectivamente, así como a cor de recheo do obxecto elixido no cadro Comenzo. O ángulo de rotación do obxecto seleccionado non se introduce.

Localización

Define a posición e rotación dun obxecto duplicado en relación aos obxectos seleccionados.

Eixo X

Introduza a distancia horizontal entre o centro do obxecto seleccionado e o do obxecto duplicado. Os valores positivos desprazan o obxecto duplicado cara a dereita; os valores negativos desprázano cara a esquerda.

Eixo Y

Enter the vertical distance between the centers of the selected object and the duplicate object. Positive values shift the duplicate object down and negative values shift the duplicate object up.

Ángulo

Enter the angle (0 to 359 degrees) by which you want to rotate the duplicate object. Positive values rotate the duplicate object in a clockwise direction and negative values in a counterclockwise direction.

Aumento

Define o tamaño dos obxectos duplicados.

Largura

Enter the amount by which you want to enlarge or reduce the width of the duplicate object.

Altura

Enter the amount by which you want to enlarge or reduce the height of the duplicate object.

Cores

Define as cores do obxecto seleccionado e do obxecto duplicado. Se realiza máis dunha copia, esas cores definen os puntos de inicio e de fin da gradación de cor.

Inicio

Choose a color for the selected object.

Fin

Choose a color for the duplicate object. If you are making more than one copy, this color is applied to the last copy.

Estándar

Restabelece na caixa de diálogo os valores de instalación predefinidos.

Icona Aviso

Non se solicita confirmación antes de recargar os valores predefinidos.