Xeral

A páxina Xeral da caixa de diálogo Ver certificado mostra información básica sobre o certificado.