Opcións de fontes de datos

Defina a configuración xeral para as fontes de datos en LibreOffice.

Para acceder a esta orde...

Choose - LibreOffice Base.


Conexións

Define como se agrupan as conexións coas fontes de datos.

Bases de datos

Engade, modifica ou elimina entradas da lista de bases de datos rexistradas. En LibreOffice hai que rexistrar previamente as bases de datos para visualizalasxanela Ver - Fontes de datos necesario rexistrala primeiro.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.