Opcións de gráfica

Define a configuración xeral das gráficas.

Para acceder a esta orde...

Choose - Charts.


Cores predefinidas

Atribúe cores ás filas de datos. A configuración aplícase só ás novas gráficas.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.