Opcións de LibreOffice Draw

Define a configuración global para documentos de debuxo, incluíndo o contido que se debe mostrar, a escala que se debe usar, o aliñamento de grade e o contido que se vai imprimir de forma predefinida.

Para acceder a esta orde...

Open a drawing document, choose - LibreOffice Draw.


Xeral

Defines the general options for drawing or presentation documents.

Ver

Specifies the available display modes. By selecting an alternative display, you can speed up the screen display while editing your presentation.

Grade

Define a configuración da grade para crear e mover obxectos.

Imprimir

Specifies print settings within a drawing or presentation document.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.