Imprimir

Determina a configuración da impresora para as follas de cálculo.

- LibreOffice Calc - Print defines the settings for all spreadsheets. To define settings for the current document only, choose File - Print, then click the Options button.

Para acceder a esta orde...

Choose - LibreOffice Calc - Print.


Páxinas

Non imprimir páxinas en branco

Specifies that empty pages that have no cell contents or draw objects are not printed. Cell attributes such as borders or background colors are not considered cell contents. Empty pages are not counted for page numbering.

Follas

Imprimir soamente as follas seleccionadas

Specifies that only contents from selected sheets are printed, even if you specify a wider range in the File - Print dialog or in the Format - Print Ranges dialog. Contents from sheets that are not selected will not be printed.

Icona Suxestión

Para seleccionar varias follas, prema nos seus nomes na marxe inferior do espazo de traballo mantendo premida a tecla Ctrl.