Xeral

Especifica a configuración xeral de LibreOffice.

Para acceder a esta orde...

Choose - LibreOffice - General.


Axuda

Especifica o comportamento da axuda instalada.

Suxestións adicionais

Mostra un texto de axuda ao pousar o apuntador sobre unha icona, un menú de ordes ou un control dunha caixa de diálogo.

Abrir/Gardar caixas de diálogo

Utilizar caixas de diálogo de LibreOffice

Especifica se as caixas de diálogo de LibreOffice se van usar para abrir e gardar documentos. De non ser así, úsanse as caixas de diálogo do sistema operativo.

As caixas de diálogo LibreOffice para abrir e gardar documentos están descritas na Axuda de LibreOffice.

Estado do documento

A impresión define o estado do "documento modificado"

Especifica se a impresión do documento conta como modificación. Se marca esta opción, a próxima vez que peche o documento preguntaráselle se desexa gardar os cambios e a data da impresión introdúcese como cambio nas propiedades do documento.

Ano (dous díxitos)

Define un intervalo de data, dentro do cal o sistema recoñece anos de dous díxitos.

En LibreOffice os anos indícanse mediante catro díxitos, polo que a diferenza entre 1/1/99 e 1/1/01 é de dous anos. Esta configuración, Ano (dous díxitos), permite aos usuarios definir os anos nos que as datas con dous díxitos se engaden a 2000. Por exemplo, se especifica a data 1/1/30 ou outra posterior, a entrada "1/1/20" recoñécese como 1/1/2020 en vez de 1/1/1920.

Help Improve LibreOffice

Collect usage data and send it to The Document Foundation

Send usage data to help The Document Foundation improve the software usability. The software development team is interested in information about the usage pattern of LibreOffice. This data helps to improve the usability of the applications, by identifying the most frequently used sequences of commands while performing common tasks, and in return, design a user interface that is easier to use and more productive. The usage data is sent anonymously and carry no document contents, only the commands used.