Editar rutas

Na caixa de diálogo Editar camiños pode seleccionar cartafoles dispoñíbeis en LibreOffice.

Para acceder a esta orde...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path.


Camiños

Contén unha lista dos camiños xa engadidos. Marca o camiño predefinido para novos ficheiros

Engadir

Abre a caixa de diálogo Seleccionar camiños para seleccionar outro cartafol ou a caixa de diálogo Abrir para seleccionar outro ficheiro.

Eliminar

Elimina os elementos seleccionados sen solicitar unha confirmación.