Opcións

Esta orde abre unha caixa de diálogo que permite configurar o programa de forma personalizada.

A súa configuración gárdase automaticamente. Para expandir unha entrada prema dúas veces sobre ela ou sobre o signo máis. Para a contraer, prema dúas veces tamén ou sobre o signo menos.

Icona Nota

As únicas entradas que se ven son as aplicábeis ao documento actual. Se é un documento de texto, vese a entrada de LibreOffice Writer, e así cos restantes módulos de LibreOffice. LibreOffice Impress e LibreOffice Draw trátanse como un só neste diálogo. As entradas comúns están sempre visíbeis.


Para acceder a esta orde...

Choose .

Icona Nota

Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with LibreOffice - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Icona Aviso

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories, and color defaults.

Cargar/Gardar

Especifica a configuración xeral de Cargar/Gardar.

Configuración de idioma

Define as propiedades dos idiomas adicionais.

LibreOffice Writer

Esta configuración determina como tratar os documentos de texto creados en LibreOffice. Tamén pode definir a configuración para o documento de texto actual.

LibreOffice Writer/Web

Define a configuración básica para documentos de LibreOffice en formato HTML.

LibreOffice Calc

Define varias opcións das follas de cálculo, o contido que se debe mostrar e o sentido do cursor tras realizar entradas en celas. Tamén permite definir listas de clasificación, determinar o número de decimais e a configuración quen se van usar para rexistrar e realzar os cambios.

LibreOffice Impress

Defines various settings for newly created presentation documents, such as the contents to be displayed, the measurement unit used, if and how grid alignment is carried out.

LibreOffice Draw

Define a configuración global para documentos de debuxo, incluíndo o contido que se debe mostrar, a escala que se debe usar, o aliñamento de grade e o contido que se vai imprimir de forma predefinida.

LibreOffice Math

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defina a configuración xeral para as fontes de datos en LibreOffice.

Gráficas

Define a configuración xeral das gráficas.

Internet

Especifica a configuración da internet.