Barra de ferramentas Deseño de formulario

A barra de ferramentas Deseño de formulario faise visíbel se selecciona un obxecto de formulario en modo deseño.

Seleccionar

Icona

Esta icona activa ou desactiva o modo selección do apuntador do rato. O modo selección úsase para seleccionar os controis do formulario actual.

Activar/Desactivar modo deseño

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icona

Activar/Desactivar modo deseño

Propiedades de control

Abre unha caixa de diálogo que permite editar as propiedades dun control seleccionado.

Icona

Control

Propiedades de formulario

Nesta caixa de diálogo pode especificar, entre outras cousas, a fonte de datos e os eventos de todo o formulario.

Icona

Formulario

Navegador de datos

Especifica a estrutura de datos do documento XForms actuais.

Explorador de formularios

Abre o Explorador de formularios, que mostra os formularios e subformularios do documento actual cos seus respectivos controis.

Icona

Navegador de formularios

Engadir campo

Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.

Icona

Engadir campo

Orde de tabulación

A caixa de diálogo Orde de tabulación permite modificar a orde de enfoque dos campos de control ao premer a tecla de tabulación.

Icona

Orde de activación

Abrir en modo deseño

Abre os formularios en modo deseño para que se poidan editar.

Icona

Abrir en modo deseño

Foco de control automático

Icona

Se a opción Foco de control automático está activada, ao abrir o documento selecciónase o primeiro control de formulario. Se está desactivada, selecciónase o texto. A orde de tabulación especificada determina cal é o primeiro control de formulario.

Posición e tamaño

Redimensiona, move, xira ou inclina o obxecto seleccionado.

Icona

Posición e tamaño

Modificar áncora

Allows you to switch between anchoring options.

Icona

Modificar áncora

Bring to Front

. Move o obxecto seleccionado ao comezo da orde de empilhado, de xeito que é diante de outros obxectos

Icona

Traer para adiante

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icona

Enviar para atrás

Agrupar

Grupos dos obxectos seleccionados, de xeito que poden ser movidos como un único obxecto .

Icona

Agrupar

Desagrupar

. divide o grupo seleccionado en obxectos individuais

Icona

Desagrupar

Entrar no grupo

Abre o grupo seleccionado, para que poida editar os obxectos individuais. Se o grupo seleccionado contén grupo aniñado, pode repetir este comando nos subgrupos.

Icona

Entrar no grupo

Saír do grupo

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

Icona

Saír do grupo

Aliñamento

Modifica o aliñamento dos obxectos seleccionados.

Icona

Aliñamento

Mostrar grade

Specifies whether to display the grid.

Icona

Mostrar grade

Axustar á grade

Especifica que só pode mover os obxectos entre os puntos da grade.

Icona

Axustar á grade

Guías ao mover

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Guías ao mover obxectos